Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik naukowo-techniczny

Katedra Chemii Organicznej Wydział Chemii

(Oferta-pracy)

pracownik naukowo-techniczny posiadający stopień naukowy doktora

Pracownia Spektroskopii Molekularnej

Katedra Chemii Organicznej

Wydział Chemii

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra, Katedra Chemii Organicznej, Pracownia Spektroskopii Molekularnej

Miasto: Łódź

Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny posiadający stopień naukowy doktora w wymiarze 1 etatu (stanowisko naukowo-techniczne)

Warunki zatrudnienia: umowa na pełen etat na okres próbny (3-miesiące), po okresie próbnym umowa na czas nieokreślony

Dyscyplina naukowa: chemia organiczna

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jedynie z wybranymi kandydatami.

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko starszego specjalisty naukowo-technicznego posiadającego stopień naukowy doktora, Pracownia Spektroskopii Molekularnej, Katedra Chemii Organicznej

Od kandydata wymaga się:

  • Posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii, lub nauk fizycznych w zakresie fizyki lub dziedzin pokrewnych
  • Doświadczenie w obsłudze spektrometrów NMR, w tym obsłudze technicznej spektroskopów NMR, wykonywanie widm 1D, 2D oraz widm specjalnych, zwłaszcza firmy Bruker, będzie dodatkowym atutem
  • Doświadczenie w pracy naukowej wymagającej stosowania technik NMR potwierdzone publikacjami naukowymi

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M.

Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys naukowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora,
  • informacje o dorobku naukowym (tylko publikacje oraz staże naukowe)

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2017

Termin nadsyłania ofert: 31 lipca 2017

Termin rozstrzygnięcia: 10 sierpnia 2017

Zgłoszenie/Kontakt

Zgłoszenia, z dopiskiem „PSM stanowisko naukowo-techniczne”, na konkurs należy dostarczyć lub przesłać pod adresem: dr hab. prof. nadzw. UŁ Damian Plażuk pok. 3-09, Pracownia Spektroskopii Molekularnej, Katedra Chemii Organicznej, Wydział Chemii UŁ, ul. Tamka 12, 91-403 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635-57-60;

E-mail: damplaz@uni.lodz.pl

Informacje

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 31 lipca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 10 sierpnia 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Organicznej Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik naukowo-techniczny Dyscyplina naukowa: chemia organiczna Wymiar godzinowy: 1/1