Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej, Pracownia Gastroimmunologii. ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta. Kandydat powinien posiadać dyplom doktora w zakresie dyscypliny mikrobiologia, specjalność immunologia uzyskany najpóźniej na rok przed datą zamknięcia konkursu. Powinien wykazać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu mikrobiologii medycznej, immunologii, genetyki i genetyki drobnoustrojów potwierdzoną licznymi pracami opublikowanymi w recenzowanych czasopismach znajdujących się na Liście Filadelfijskiej. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w przygotowywaniu wniosków konkursowych o finansowanie badań naukowych, prowadzeniu badań naukowych na modelach zwierzęcych, z użyciem materiałów klinicznych od pacjentów, hodowli komórkowych zakażanych drobnoustrojami. Wymagana jest umiejętność oceny parametrów fenotypowych i funkcjonalnych komórek, znakowania komponentów bakteryjnych, technik obrazowania mikroskopowego, cytometrii przepływowej, immunohistochemii oraz biologii molekularnej.

Ze względu na prowadzenie zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej oraz praktycznej wiedzy w obszarze: mikrobiologii, mikrobiologii medycznej, w tym bakteriologii, wirusologii, parazytologii i mykologii, immunologii, genetyki i genetyki drobnoustrojów. Wymagana jest umiejętność współpracy z pracownikami służby zdrowia, biegłość w działaniach administracyjnych, umiejętność analizy statystycznej wyników badań. Kandydat musi wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Kandydat będący obcokrajowcem musi władać płynnie językiem polskim, zarówno w piśmie jak i w mowie.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora w zakresie dyscypliny mikrobiologia, specjalność immunologia,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu w/w ustawy,
 • informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
 • wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, kierowania projektami badawczymi, wykonawstwa w projektach badawczych, ukończonych kursów, szkoleń, staży).
 • Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
 • Pracownia Gastroimmunologii, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Banacha 12/16, 90-237 Łódź (sekretariat, pokój nr 4.1, IV piętro). telefon kontaktowy: 42 6354186/45 41, e-mail: magdalena.chmiela@biol.uni.lodz.pl

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 czerwca 2017 r., godzina 15.00, Budynek A, Banacha 12/16, 90-237 Łódź, pokój 375

Wygranie konkursu nie oznacza zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 16 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 20 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Immunologii i Biologii Infekcyjnej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: mikrobiologia medyczna i immunologia Wymiar godzinowy: pełen etat