Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystenta

Katedra Informatyki Wydział Zarządzania

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki, Zakład Zarządzania IT i Rozwoju Usług Informatycznych
Miasto: Łódź
Stanowisko: asystent w wymiarze pełnego etatu
Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu
Data ogłoszenia: 6.06.2017
Termin składania ofert: 19.06.2017
Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl
Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Katedra Informatyki Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26; 90-237 Łódź; pok. 136 Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 50 45; e-mail: katinful@uni.lodz.pl
Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
1. Wymagane wykształcenie wyższe: magister ze specjalnością informatyka w dziedzinie nauk ekonomicznych, informatycznych, matematycznych. 2. Umiejętność nawiązywania kontaktów z instytucjami i organizacjami biznesowymi w otoczeniu krajowym i międzynarodowym. 3. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 4. Znajomość kolejnego języka obcego będzie dodatkowym atutem. 5. Wiedza i umiejętność w zakresie: analizy i projektowania systemów (metodologie, modelowanie, wdrażanie, testowanie systemów); programowania (C, C#, Java, NET, VBA inne); systemów bazodanowych (SQL Server, MySQL); zaawansowanego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego; narzędzi analityki biznesowej; architektury korporacyjnej i IT governance (architektura rozwiązań IT, wparcie transformacji IT). (Mile widziane udokumentowanie w postaci certyfikatów lub dyplomów). Dodatkowymi atutami będą:
6. Potencjał występowania o środki badawcze z puli przeznaczonej dla młodych naukowców.
7. Udokumentowane zdolności naukowe. 8. Doświadczenie pracy w branży IT w korporacji.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
1. kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
2. życiorys,
3. oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5. informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
6. dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 3.07.2017

Informacje

Data ogłoszenia: 6 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 19 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 3 lipca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: asystenta Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny