Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Finansów Publicznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie finansów lub dyscyplin pokrewnych.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych. Kandydat winien posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych (udokumentowaną publikacjami). Wymagane doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym oraz znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego) z dwoma zdjęciami,
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego),
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. certyfikat)

Termin rozstrzygnięcia konkursu –do 07.07.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 22 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 7 lipca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne, Finanse Wymiar godzinowy: 1/1