Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

wykładowca

Instytut Romanistyki Wydział Filologiczny

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 08.06.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.06.2017

LINK DO STRONY: www.romanistyka.uni.lodz.pl

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Romanistyki,

ul. Pomorska 171/173 , 90-236 Łódź, email: filrom@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, język hiszpański i włoski,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

O stanowisko wykładowcy w Instytucie Romanistyki UŁ może ubiegać się osoba będąca rodzimym użytkownikiem języka hiszpańskiego, która spełnia następujące wymagania:

  • Posiada tytuł naukowy magistra filologii;
  • Posiada udokumentowane przygotowanie do nauczania języka hiszpańskiego jako obcego;
  • Posiada doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego.
  • Posiada biegłą znajomość języka włoskiego, udokumentowane przygotowanie do jego nauczania i doświadczenie w nauczaniu go;
  • Posiada umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka hiszpańskiego i włoskiego ogólnego i specjalistycznego
  • Posiada znajomość współczesnych technik nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;
  • Posiada znajomość języka francuskiego i języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,

- kopie dyplomów

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2017

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Informacje

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 22 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Romanistyki Miasto: Łódź Stanowisko: wykładowca Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat