Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Instytut Rusycystyki Wydział Filologiczny

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent

DYSCYPLINA NAUKOWA: literaturoznawstwo

DATA OGŁOSZENIA: 08.06.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22.06.2017

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Sekretariat Instytutu Rusycystyki UŁ, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, pok. 4.88 lub drogą elektroniczną na adres: rusinst@uni.lodz.pl

LINK DO STRONY: www.rusinst.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: literaturoznawstwo, kultura rosyjska, mentalność rosyjska

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej;

2. posiadać kompetencje językowe zbliżone do rodzimego użytkownika języka;

3. mieć w swoim dorobku artykuły oraz czynne uczestnictwo w konferencjach naukowych;

4. mieć kompetencje interdyscyplinarne (kulturoznawstwo, kognitywistyka, semiotyka);

5. mieć doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z języka rosyjskiego;

6. mieć przygotowanie dydaktyczne potwierdzone stosownym zaświadczeniem o ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej;

7. wykazać inne osiągnięcia i umiejętności filologiczne, w tym biegłą znajomość języka polskiego.

Uwaga! Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów zakwaterowania i przejazdu.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2017

Informacje

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 22 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat