Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Filologii Słowiańskiej Wydział Filologiczny

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent z doktoratem na Wydziale Filologicznym, w Katedrze Filologii Słowiańskiej; w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa: językoznawstwo słowiańskie

Data ogłoszenia: 09.06.2017

Termin składania ofert: 23.06.2017

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Sekretariat Katedry Filologii Słowiańskiej, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 171/173, tel.: 426655362, fax: 426655376, mail: filslow@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko asystenta

Wymagania:

Kandydat musi posiadać tytuł doktora nauk humanistycznych lub równorzędny w zakresie językoznawstwa słowiańskiego. Preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli filologię słowiańską, a jednocześnie posiadają dyplom filologii angielskiej. Od kandydata oczekuje się prowadzenia badań naukowych dotyczących języków indoeuropejskich, ze szczególnym uwzględnieniem języka prasłowiańskiego. Kandydat zobowiązany jest aktywnie włączać się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Katedrę oraz wykazywać zainteresowania akademickie zgodne z jego profilem.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2017

Informacje

Data ogłoszenia: 9 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 23 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat