Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Astrofizyki Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

KONKURS
NA STANOWISKO ASYSTENTA
W KATEDRZE ASTROFIZYKI,
WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ UŁ

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Astrofizyki

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: asystent (pełny etat)

DYSCYPLINA NAUKOWA: informatyka

DATA OGŁOSZENIA: 12.06.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 26.06.2017

LINK DO STRONY UCZELNI: http://www.uni.lodz.pl/oferty-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: informatyka, programowanie, bazy danych,sieci komputerowe, sieci neuronowe

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

- posiadać tytuł naukowy magistra informatyki;

- biegle posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;

- biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie, posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych w tym języku;

- wykazywać się dorobkiem i aktywnością naukową w zakresie programowania, baz danych, sieci komputerowych:

- - posiadać doświadczenie w dziedzinie dydaktyki informatyki,

- - posiadać umiejętność programowania w językach Java C++, SQL, VB, VBA, ASP.Net, C#, HTML, XML, CSS, PHP,

- posiadać doświadczenie akademickie w programowaniu baz danych i administrowaniu nimi,

- posiadać umiejętności w zarządzaniu projektami IT (standard PMI, Prince2, IBM COGNOS BUSINESS INTELLIGENCE),

-posiadać umiejętność tworzenia użytkowych aplikacji biznesowych (C++, VB)

-posiadać podstawową wiedzę na temat administracji sieciami komputerowymi,


-


Wymagane dokumenty:

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz
z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania ze strony http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/pliki-do-pobrania,

- życiorys,

- odpis dyplomu studiów magisterskich,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),

- dokument potwierdzający stopień znajomości języka angielskiego,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacje, udział w konferencjach, staże naukowe itp.), dydaktycznych i organizacyjnych.

DODATKOWE INFORMACJE: Kandydaci proszeni są o złożenie ww. dokumentów w sekretariacie Katedry Astrofizyki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, 90-236 Łódź, ul. Pomorska 149/153, pokój
B 624, e-mail:
gabrysia@uni.lodz.pl, tel. (0-48-42) 635-56-63, osobiście (pon., wt., czw., pt., w godz. 10-14).

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27.06.2017 r.

Zastrzegamy sobie prawo ich przeprowadzenia tylko z wybranymi osobami. Dojazd na rozmowę kwalifikacyjną
i pobyt z nią związany odbywa się na koszt własny kandydata.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27.06.2017 r. Planowany początek zatrudnienia: 18.09.2017 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 12 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 26 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Katedra Astrofizyki Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: informatyka Wymiar godzinowy: pełny etat