Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Instytut Nauk Leśnych Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: Uniwersytet Łódzki,

MIASTO: Łódź

STANOWISKO: profesor nadzwyczajny w wymiarze pełnego etatu w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki leśne w zakresie leśnictwa

DATA OGŁOSZENIA: 14.06.2017

TERMIN ZGŁASZANIA OFERT: 30.06.2017

LINK DO STRONY: www.uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: leśnictwo, biologia,

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące kryteria:

Posiadają:

  • stopień naukowy doktora habilitowanego nauk leśnych w zakresie leśnictwa,
  • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej w zakresie leśnictwa,
  • Aktywność naukowa udokumentowana publikacjami oraz udział w konferencjach naukowych.

Kandydat przystępujący do konkursu przedkłada następujące dokumenty:

  • podanie do Rektora UŁ z prośbą o zatrudnienie,
  • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie www.uni.lodz.pl),
  • życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
  • wykaz publikacji,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27.07.2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. z 2016r., poz. 1842 wraz ze zm./

Dokumenty można składać elektronicznie na adres filiaul@uni.lodz.pl lub za pośrednictwem poczty. Adres składania dokumentów: Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10.07.2017

Proszę o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922)

Informacje

Data ogłoszenia: 14 czerwca 2017 Termin nadsyłania ofert: 30 czerwca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 10 lipca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim, Instytut Nauk Leśnych Miasto: Tomaszów Mazowiecki Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki leśne Wymiar godzinowy: pełen etat