Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Bankowości Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk ekonomicznych lub w obszarze nauk ścisłych (preferowane nauki matematyczne lub fizyczne),
 • wiedzę w obszarze bankowości (w szczególności z zakresu zarządzania ryzykiem, regulacji i nadzoru nad działalnością banków),
 • znajomość metod ilościowych (w szczególności z zakresu analizy ryzyka),
 • doświadczenie zawodowe (praca w bankach lub instytucjach sieci bezpieczeństwa finansowego),
 • biegłą znajomość języka angielskiego (dodatkowym atutem będzie co najmniej dobra znajomość języka francuskiego lub niemieckiego)
 • pożądany dorobek publikacyjny z zakresu bankowości.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego) z dwoma zdjęciami,
 • CV,
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • oświadczenie (na specjalnym druku dostępnym w Dziale Spraw Pracowniczych UŁ), że Kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
 • wykaz publikacji,
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. certyfikat)

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 26.07.2017 r.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 6 lipca 2017 Termin nadsyłania ofert: 24 lipca 2017 Termin rozstrzygnięcia: 26 lipca 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Bankowości Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: konkurs na stanowisko adiunkta, finanse, bankowość Wymiar godzinowy: 1/1