Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego (Nieaktualne od 01.11.2017r.) Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

ASYSTENTA

w Katedrze Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego

na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

w wymiarze pełnego etatu

Wymagania:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie rynku finansowego, finansów i rachunkowości lub ekonomii.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych od Kandydata wymagana jest wiedza w obszarze finansów, w tym rynków finansowych oraz znajomość metod ilościowych. Pożądany jest dorobek publikacyjny z tego zakresu oraz doświadczenie dotyczące udziału w konferencjach naukowych. Dodatkowym atutem będzie kontynuacja kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie ekonomii lub finansów. Wymagana biegła znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Instytut Finansów

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, pok. T314, T411

90-214 Łódź

telefon kontaktowy: (42) 635 53 40, 635 51 89

lub

e-mail: kfib@uni.lodz.pl

do5.09.2017 r.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego) z dwoma zdjęciami,
  • CV,
  • list intencyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego),
  • informacja o znajomościjęzyka angielskiego.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:do14 września 2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 20 lipca 2017 Termin nadsyłania ofert: 5 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 14 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego (Nieaktualne od 01.11.2017r.) Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: ekonomia, finanse; Wymiar godzinowy: 1/1