Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Instytut Anglistyki Wydział Filologiczny

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa: literatura brytyjska

Data ogłoszenia: 20.07.2017

Termin składania ofert: 02.08.2017

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: stanowisko łączy się z obowiązkami redakcyjnymi pisma „Text Matters”

Słowa kluczowe: literatura brytyjska, kulturoznawstwo brytyjskie, badania genderowe

Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres email: filar@uni.lodz.pl

Wymagania:

- tytuł doktora nauk humanistycznych ze specjalnością literaturoznawstwo;

- doświadczenie dydaktyczne w zakresie zajęć na poziomie studiów licencjackich i magisterskich kierunku filologia angielska; doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów literatura brytyjska, praktyczna nauka języka angielskiego, pisanie akademickie, kulturoznawstwo brytyjskie;

- doświadczenie w pracach przy redakcji i korekcie tekstów naukowych;

- prowadzenie badań naukowych w dziedzinie literatury brytyjskiej oraz badań genderowych.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.09.2017

Informacje

Data ogłoszenia: 20 lipca 2017 Termin nadsyłania ofert: 2 sierpnia 2017 Termin rozstrzygnięcia: 25 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat