Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Metodyki Nauczania Matematyki Wydział Matematyki i Informatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: asystent

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w Katedrze Metodyki Nauczania Matematyki

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:matematyka

Data ogłoszenia:1.09.2017 r.

Termin składania ofert: 14.09.2017 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

Pok. A 214

Ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 59 43

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko asystenta.

Od kandydata wymaga się:

  • posiadania stopnia doktora w dyscyplinie matematyka;
  • doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z matematyki;
  • posiadania dorobku naukowego w dyscyplinie matematyka;
  • znajomości języka polskiego i języka angielskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

- podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,

- potwierdzenie uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie matematyka,
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
wprzypadku wygrania konkursu,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:19.09.2017 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 1 września 2017 Termin nadsyłania ofert: 14 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 19 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Metodyki Nauczania Matematyki Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: matematyka Wymiar godzinowy: 1/1