Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego

Miasto: Łódź

Stanowisko: adiunkt (stanowisko naukowo-dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa: prawo – prawo konstytucyjne

Data ogłoszenia: 06.09.2017

Termin składania ofert: …18.09.2017

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Prawa Konstytucyjnego

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Łódzki

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

Telefon kontaktowy: (+48) 42 635 46 14, e-mail: murbanska@wpia.uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: konkurs na stanowisko adiunkta, prawo konstytucyjne

Kandydat powinien posiadać:

 • stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego,
 • dorobek naukowy z zakresu prawa konstytucyjnego, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka i obywatela oraz funkcjonowania organów władzy
 • doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej,
 • doświadczenie w pracy w organach władzy,
 • biegła znajomość języków obcych, w tym niemieckiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ,
 • kwestionariusz osobowy,
 • CV wraz z informacją o dotychczasowym przebiegu zatrudnienia,
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora, magistra,
 • wykaz publikacji,
 • informacja o działalności dydaktycznej, udziale w konferencjach,
 • oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – 22 września 2017 r.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 września 2017 Termin nadsyłania ofert: 18 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 22 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Prawa i Administracji Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: prawo konstytucyjne Wymiar godzinowy: pełen etat