Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Prahistorii Wydział Filozoficzno-Historyczny

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA:............................. Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

MIASTO: ..................................... Łódź

STANOWISKO: asystent – Katedra Prahistorii

DYSCYPLINA NAUKOWA: .... archeologia

DATA OGŁOSZENIA: .............. 07.09.2017

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.09.2017

LINK DO STRONY: ............ http://archeologia.uni.lodz.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: .............. archeologia, epoka kamienia, paleolit, krzemieniarstwo

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Kandydaci na stanowisko asystenta naukowego w Katedrze Prahistorii

powinni spełniać następujące kryteria:

 • tytuł naukowy magistra w dyscyplinie archeologia z zakresu paleolitu;
 • doświadczenie w prowadzeniu archeologicznych badań naukowych w Polsce;
 • doświadczenie w prowadzeniu archeologicznych badań naukowych nad epoką kamienia za granicą;
 • udział w naukowych konferencjach międzynarodowych z epoki kamienia
 • znajomość języków obcych

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 21.09.2017. email: filhis@uni.lodz.pl

 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy
 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
 • opinia kierownika jednostki
 • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich na kierunku archeologia

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 26.09.2017.

W ofercie prosimy o dopisanie oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922)

Informacje

Data ogłoszenia: 7 września 2017 Termin nadsyłania ofert: 21 września 2017 Termin rozstrzygnięcia: 26 września 2017
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Prahistorii Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humansityczne Wymiar godzinowy: pełen etat