Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Wydział Filozoficzno-Historyczny

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny

STANOWISKO: adiunkt –Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r.

DYSCYPLINA NAUKOWA: historia

DATA OGŁOSZENIA: 21.04.2016

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.05.2016

LINK DO STRONY: filhist@uni.lodz.pl

SŁOWA KLUCZOWE: historia Polski, stosunki polsko-radzieckie

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Kandydat powinien posiadać doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej w jednostce zajmującej się najnowszą historią Polski, posiadać dorobek naukowy z zakresu stosunków polsko-radzieckich oraz doświadczenie w pracy organizacyjnej na uczelni.

Kandydaci na stanowisko adiunkta w Katedrze Historii Polski i Świata po 1945 r. powinni spełniać następujące kryteria:

- stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii najnowszej lub stosunków polsko-radzieckich

- doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz dydaktycznej z zakresu historii Polski po 1945 r., historii Europy wschodniej w XX w. oraz stosunków polsko-radzieckich

- bogaty dorobek naukowy

- doświadczenie w pracy organizacyjnej w strukturach uczelni

- zainteresowania badacze kandydata koncentrujące się wokół zagadnień radzieckich represji wobec obywateli polskich oraz polsko-radzieckich stosunków dyplomatycznych po 1945 r. będą dodatkowym atutem

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów w siedzibie Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ, ul. Kamińskiego 27a, 90–210 Łódź, pokój 05 (parter), osobiście lub listownie w nieprzekraczalnym terminie 05.05.2016

  • życiorys
  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
  • opinia kierownika jednostki lub promotora
  • informacja o działalności naukowej, organizacyjnej i społecznej oraz wykaz publikacji
  • odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie jednostki o nadaniu stopnia doktora

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 10.05.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 21 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 10 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Polski i Świata po 1945 r. Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: historia Wymiar godzinowy: pełen etat