Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

inspektor nadzoru budowlanego

Dział Budynków i Budowli Administracja

U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I

zatrudni

Inspektora nadzoru budowlanego w Dziale Budynków i Budowli

Wymagane:

- wykształcenie wyższe kierunkowe,

- staż pracy minimum 5 lat,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

- umiejętność kosztorysowania,

- biegła obsługa komputera (znajomość programów MS Office, AutoCad,Norma),

- przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- dodatkowo mile widziana znajomość zagadnień zamówień publicznych i uprawnienia do projektowania

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny należy składać w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia na adres dbb@uni.lodz.pl lub do Kierownika Działu Budynków

i Budowli Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul.Narutowicza 68 pok.203 lub 219, telefon: (42) 635-43-13, (42) 635-43-12.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2015 r., poz.2135 wraz ze zmianami) ".

Informacje

Data ogłoszenia: 20 czerwca 2016 Termin nadsyłania ofert: 26 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Dział Budynków i Budowli Miasto: Łódź Stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego Wymiar godzinowy: pełny etat