Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik administracyjny ds. p-poż.

Sekcja Ochrony Przeciwpożarowej Administracja

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

pracownika administracyjnego ds. p-poż.

w wymiarze 1/ 2 etatu

w Sekcji Ochrony Przeciwpożarowej

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria

bezpieczeństwa pożarowego ewentualnie tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować w terminie do dnia 18.05.2018 r. na adres:

dsp@uni.lodz.pl lub Uniwersytet Łódzki, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, Dział Spraw Pracowniczych, pokój 12.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm. )


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 8 maja 2018 Termin nadsyłania ofert: 18 maja 2018
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Sekcja Ochrony Przeciwpożarowej Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik administracyjny ds. p-poż. Wymiar godzinowy: 1/ 2 etatu