Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik administracyjny ds. p-poż.

Sekcja Ochrony Przeciwpożarowej Administracja

UNIWERSYTET ŁÓDZKI

zatrudni

pracownika administracyjnego ds. p-poż. w wymiarze 1/ 2 etatu

w Sekcji Ochrony Przeciwpożarowej

Wymagania:

- wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej lub wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria

bezpieczeństwa pożarowego ewentualnie tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa.

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy kierować w terminie do dnia 19.06.2019 r. na adres:dsp@uni.lodz.pl lub Uniwersytet Łódzki, 90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68, Dział Spraw Pracowniczych, pokój 12.

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 5 czerwca 2019 Termin nadsyłania ofert: 19 czerwca 2019
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Administracja, Sekcja Ochrony Przeciwpożarowej Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik administracyjny ds. p-poż. Wymiar godzinowy: 1/ 2 etatu