Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

pracownik biblioteczny

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Jednostki Ogólnouczelniane

U N I W E R S Y T E TŁ Ó D Z K I

zatrudni

pracownika na etacie bibliotecznym

w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego

w wymiarze 1 etatu

Wymagania:

  • Wykształcenie wyższe magisterskie;
  • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych;
  • Znajomość programów biurowych;
  • Dobra znajomość języka angielskiego;
  • Umiejętność pracy w zespole;
  • Mile widziane doświadczenie w obsłudze czytelnika;
  • Praca w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku oraz dyżury sobotnie i niedzielne.

Prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e-mailowy: sekretariat@lib.uni.lodz.pl lub osobiście do Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego,

Łódź, ul. Matejki 32/38, pok. 117A, w okresie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Prosimy o umieszczenie na dokumentach aplikacyjnych adnotacji:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)."

Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jedynie z wybranymi kandydatami.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź na podstawie art. 6 ust.1 lit. c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1).”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 12 kwietnia 2018 Termin nadsyłania ofert: 25 kwietnia 2018
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Jednostki Ogólnouczelniane, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego Miasto: Łódź Stanowisko: pracownik biblioteczny Wymiar godzinowy: 1/1