Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Finansów Publicznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych

Miasto: Łódź

Stanowisko: Asystenta (stanowisko dydaktyczne)

Dyscyplina naukowa:nauki ekonomiczne, Finanse

Data ogłoszenia:26.04.2016

Termin składania ofert: 17.05.2016

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Finansów Publicznych

Instytut Finansów,

Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 39

90-214 Łódź

Telefon kontaktowy: 42 635 51 89, 635 53 40 lub e-mail: kfp@uni.lodz.pl, kfib@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko asystenta, finanse, finanse publiczne

Opis:

Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresiefinansów lub dyscyplin pokrewnych.Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych, od Kandydata wymagana teoretyczna oraz praktyczna wiedza z obszaru finansów i finansów publicznych. Kandydat winien posiadać umiejętność pisania tekstów naukowych z obszaru finansów publicznych (udokumentowaną publikacjami). Wymagane doświadczenie praktyczne w procesie dydaktycznym oraz znajomość języka angielskiego.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie www Uniwersytetu Łódzkiego) z dwoma zdjęciami,
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • oświadczenie, że kandydat spełnia wymogi art. 109 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego),
  • wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych,
  • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (np. certyfikat)

Termin rozstrzygnięcia konkursu –19.05.2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 26 kwietnia 2016 Termin nadsyłania ofert: 17 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 19 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów Publicznych Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki ekonomiczne Wymiar godzinowy: 1/1