Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

Adiunkt

Katedra Neurobiologii Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Neurobiologii ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta.
Kandydat

powinien posiadać dyplom ukończenia studiów magisterskich w zakresie

nauk biologicznych oraz zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora w

dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia w zakresie

specjalności fizjologia zwierząt. Kandydat powinien wykazać się

znajomością podstaw teoretycznych i praktycznego zastosowania

następujących technik badawczych: technologii preparatyki in vitro w

neurobiologii, znajomością podstawowych technik elektrofizjologicznych,

znajomością techniki stereotaksji i znajomością technik

farmakologicznych stosowanych w neurobiologii. Kandydat powinien także

posiadać ukończony kurs i licencję prowadzenia badań z użyciem zwierząt

laboratoryjnych. Ze względu na konieczność prowadzenia zajęć

dydaktycznych od kandydata wymagana jest znajomość teoretycznej i

praktycznej wiedzy w obszarze: biologii komórki, histologii oraz

fizjologii zwierząt i człowieka a także doświadczenie dydaktyczne

(minimum 4 letnie) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wymagana jest

również umiejętność pisania tekstów biologicznych (publikacji) w języku

polskim i angielskim, przygotowywania projektów badawczych

(udokumentowane kierownictwo w grancie zaakceptowanym do realizacji),

obsługi komputera (znajomości MS Office, CorelDRAW, programu Spike CED)

oraz biegła znajomość języka polskiego i angielskiego. Dodatkowym atutem

będzie zaświadczenie o odbyciu co najmniej ½ rocznego stażu lub kursu w

placówce zagranicznej oraz udokumentowana znajomość systemu PowerLab z

programem LabTutor .
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć

podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu

Łódzkiego, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-odpis dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu w/w ustawy,
-informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, ukończonych kursów i szkoleń).
Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych tylko z wybranymi osobami.
Dojazd i pobyt odbywa się na koszt własny kandydata.
Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia.

Zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Katedra Cytofizjologii BiOŚ UŁ, ul. Pomorska 141/143, 90-236 Łódź.

Telefon kontaktowy: 42 635-45-14

Informacje

Data ogłoszenia: 29 stycznia 2016 Termin rozstrzygnięcia: 13 lutego 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Neurobiologii Miasto: Łódź Stanowisko: Adiunkt