Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

starszy wykładowca

Katedra Geometrii Wydział Matematyki i Informatyki

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki

Miasto: Łódź

Stanowisko: starszy wykładowca

na Wydziale Matematyki i Informatyki

w Katedrze Geometrii

w wymiarze pełnego etatu

Dyscyplina naukowa:matematyka

Data ogłoszenia:6 maja 2016 r.

Termin składania ofert: 31 maja 2016 r.

Link do strony uczelni: www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenie na konkurs należy dostarczyć lub przesłać na adres:

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ

pok. A 214

ul. Banacha 22

90-238 Łódź

Telefon kontaktowy: (42) 635 59 43

Słowa kluczowe:konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

Od kandydata wymaga się:

  • posiadania co najmniej tytułu zawodowego magistra kierunku matematyka lub informatyka;
  • doświadczenia w prowadzeniu zajęć ze studentami; szczególnie w zakresie geometrii
    i grafiki komputerowej;
  • znajomości języka angielskiego lub języka polskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć w tym języku.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć następujące dokumenty:

- podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora Uniwersytetu Łódzkiego;
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,

- potwierdzenie uzyskania tytułu zawodowego magistra kierunku matematyka lub informatyka;
- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy
wprzypadku wygrania konkursu;
- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,
- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:9 czerwca 2016 r.

Informacje

Data ogłoszenia: 6 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 31 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 9 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki i Informatyki, Katedra Geometrii Miasto: Łódź Stanowisko: starszy wykładowca Dyscyplina naukowa: matematyka Wymiar godzinowy: 1/1