Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Filologii Słowiańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat musi posiadać tytuł doktora w zakresie językoznawstwa porównawczego polsko-słoweńskiego z elementami glottodydaktyki. Preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli filologię słowiańską z wiodącym językiem słoweńskim oraz osoby, które ukończyły specjalizaję glottodydaktyczną i posiadają doświadczenie w zakresie nauczania języków obcych i tłumaczeń. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego, hiszpańskiego oraz hispanistycznego językoznawstwa porównawczego. Od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć o tematyce związanej z językoznawstwem słowenistycznym i porównawczym, a także ćwiczeń translatorycznych oraz nauczania języka słoweńskiego. Kandydat zobowiązany jest aktywnie włączać się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Katedrę oraz wykazywać zainteresowania akademickie zgodne z jego profilem.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Informacje

Data ogłoszenia: 11 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne w zakresie językoznawstwa porównawczego Wymiar godzinowy: pełen etat