Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

profesor nadzwyczajny

Katedra Filologii Słowiańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat musi posiadać tytuł doktora habilitowanego (lub równorzędny) w zakresie literaturoznawstwa. Powinien mieć kwalifikacje serbistyczne i specjalizować się w nowożytnej i najnowszej literaturze Serbów oraz innych narodów byłej Jugosławii (ze szczególnym uwzględnieniem poezji tego obszaru). Preferowani są kandydaci, będący rodzimymi użytkownikami języka serbskiego i poosiadają doświadczenie w zakresie nauczania języków obcych oraz specjalistycznych tłumaczeń. Od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć o tematyce związanej z literaturą serbską oraz zajęć translatorycznych, a także nauczania języka serbskiego w grupach na poziomie zaawansowanym. Kandydat zobowiązany jest aktywnie włączać się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Katedrę oraz wykazywać zainteresowania akademickie zgodne z jego profilem.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.


Informacje

Data ogłoszenia: 11 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Słowiańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: profesor nadzwyczajny Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne w zakresie literaturoznawstwa Wymiar godzinowy: pełen etat