Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Zakład Pragmatyki Językowej Wydział Filologiczny

Kandydat musi wykazać się szeroką wiedzą z zakresu językoznawstwa angielskiego, pragmatyki językowej i analizy dyskursu, szczególnie dyskursu politycznego. Kandydat musi posiadać doktorat z zakresu językoznawstwa angielskiego oraz udokumentowany dorobek naukowy wskazujący na możliwość zdobycia habilitacji w ciągu trzech lat. Kandydat musi znać język polski i angielski, pożądana jest znajomość innych języków. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w zakresie organizacji przedsięwzięć o charakterze naukowym i naukowo-edukacyjnym, a także doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim. Będzie prowadził zajęcia (ćwiczenia, konwersatoria i seminaria dyplomowe) w języku angielskim.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych i udziału w konferencjach.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Informacje

Data ogłoszenia: 11 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Pragmatyki Językowej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne w zakresie językoznawstwa Wymiar godzinowy: pełen etat