Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Zakład Literatury i Kultury Brytyjskej Wydział Filologiczny

Kandydat na stanowisko asystenta musi charakteryzować się szeroką wiedzą z zakresu współczesnej literatury i kultury brytyjskiej i irlandzkiej, związanej zwłaszcza z problematyką najnowszej imigracji. Kandydat musi posiadać magisterium z filologii angielskiej, a także udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu grantów unijnych i praktykę w koordynowaniu projektów edukacyjnych lub naukowo-badawczych. Kandydat musi biegle posługiwać się językiem polskim i angielskim. Od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć w języku angielskim w zakresie kultury i literatury brytyjskiej oraz nauczania języka angielskiego, a także włączania się w naukowe inicjatywy podejmowane przez Zakład.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do
J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

- kwestionariusz osobowy,

- życiorys,

- oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,

- informację dotyczącą stopnia znajomości języków obcych,

- wykaz dotychczasowych osiągnięć (publikacji) naukowych, udziału w konferencjach i form aktywności w organizacjach akademickich


Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Informacje

Data ogłoszenia: 11 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 25 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Zakład Literatury i Kultury Brytyjskej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat