Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

adiunkt

Katedra Filologii Romańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat, doktor habilitowany lub doktor nauk humanistycznych powinien znać język włoski na doskonałym poziomie filologicznym, również na wysokim poziomie włoską literaturę i kulturę popularną. Powinien mieć również doświadczenie w nauczaniu języka, literatury i kultury Włoch oraz opcjonalnie zagadnień językoznawczych włoskiego obszaru językowego na poziomie uniwersyteckim.

Kandydat powinien wykazywać zainteresowanie w traduktologii i przekładzie specjalistycznym (przede wszystkim w przekładzie prawnym, ekonomicznym i sądowym) oraz mieć praktyczne, udokumentowane doświadczenie z tłumaczeń w tym obszarze. Byłoby również wskazane, aby kandydaci mieli w swoim dorobku publikacje naukowe z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa włoskiego; udział w konferencjach i szkoleniach oraz inne opracowania i działania potwierdzające zainteresowania naukowe i zawodowe.

Mile widziana (nie warunkowo) będzie również bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona certyfikatem.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
-kwestionariusz osobowy,
-życiorys,
-odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy,
-wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień konferencyjnych, staży naukowych, itp.),


Uniwersytet Łódzki nie zapewnia kosztów zakwaterowania i transportu.

Informacje

Data ogłoszenia: 11 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 24 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Romańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: adiunkt Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne