Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydział Filologiczny

Kandydat powinien mieć:

-ukończone studia w zakresie językoznawstwa lub medioznawstwa;

-udokumentowane przynajmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne na uczelniach wyższych; specjalizować się w zagadnieniach : designu, estetyki, komunikacji językowej / werbalnej i niewerbalne/j, komunikacji wizualnej, dziennikarstwa, pragmatyki językowej, perswazji i manipulacji, public relations;

-wykazać się dorobkiem naukowym z w/w zakresów;

-posiadać umiejętności i doświadczenia organizacyjne;

-znać dowolny język obcy w stopniu zaawansowanym.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

-kwestionariusz osobowy,

-życiorys,

-odpis dyplomu ukończenia studiów,

-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jej/jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,

-wykaz dotychczasowych osiągnięć /publikacji/ naukowych.

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów zakwaterowania i transportu.

Informacje

Data ogłoszenia: 16 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 29 maja 2016 Termin rozstrzygnięcia: 30 maja 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat