Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Filologii Hiszpańskiej Wydział Filologiczny

Kandydat powinien posiadać tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa i ze specjalizacją w językoznawstwie hiszpańskim i galicyjskim. Powinien znać język hiszpański na doskonałym poziomie filologicznym i wykazywać się doskonałą znajomością języka polskiego w mowie i w piśmie. Od kandydata wymaga się wysokiego poziomu wiedzy językoznawczej ze szczególnym uwzględnieniem historii językoznawstwa, socjolingwistyki, językoznawstwa stosowanego i językoznawstwa korpusowego; preferowane będzie ukierunkowanie badawcze w stronę analizy zjawisk kontaktu językowego, ich reperkusji społecznych i tożsamościowych. Publikacje i inne prace oraz udział w konferencjach, potwierdzające takie zainteresowania naukowe będą dodatkowym atutem osoby przystępującej do konkursu. Mile widziane jest doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego osób dorosłych oraz gotowość do prowadzenia zajęć zarówno językoznawczych jak i kulturowych. .

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:

-kwestionariusz osobowy,

-życiorys,

-odpis dyplomu doktora

-oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jej/jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym,

-wykaz dotychczasowych osiągnięć /publikacji/ naukowych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8.06.2016

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, przy ul. Narutowicza 68 90-138 Łódź. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Klauzula dla kandydata do pracy

Informacje

Data ogłoszenia: 23 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 5 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 8 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Filologii Hiszpańskiej Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki humanistyczne Wymiar godzinowy: pełen etat