Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.

asystent

Katedra Informatyki Wydział Zarządzania

Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria merytoryczne:
- posiadać dyplom ukończenia studiów w dziedzinie ekonomii ze specjalnością informatyka ekonomiczna, informatyka w biznesie, analiza i zarządzanie w biznesie lub pokrewne,
- bardzo dobre wyniki w nauce osiągane w trakcie studiów I, II stopnia,
- kandydatem może być również osoba ze stopniem doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, ze specjalnością pokrewną informatyce,
- umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów z użyciem programu Excel, mile widziana znajomość programu SPSS lub Statistica,
- znajomość problematyki informatyki ekonomicznej i biznesowej, szczególnie w zakresie baz danych lub rozwoju i wdrażania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach,
- dobra znajomość i posługiwanie się językiem polskim i angielskim,
- umiejętność pracy w zespołach badawczych i motywacja do pracy naukowej,
- możliwość występowania o środki badawcze z puli przeznaczonej dla młodych naukowców,
Do obowiązków pracownika należeć będzie prowadzenie zajęć dydaktycznych o ww. profilu, działalność organizacyjna oraz udział w badaniach naukowych.
Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami:
- kwestionariusz osobowy,
- życiorys,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, I, II stopnia lub wyżej,
- odpis dyplomu uzyskania tytułu magistra lub stopnia naukowego doktora,
- informację dotyczącą stopnia znajomości języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),
- dokumenty potwierdzające wymagania określone w ogłoszeniu (mile widziane dodatkowo m. in. lista publikacji, udział w konferencjach, realizacja projektów badawczych, prowadzone zajęcia dydaktyczne, inne dyplomy i zaświadczenia).
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2016

Informacje

Data ogłoszenia: 25 maja 2016 Termin nadsyłania ofert: 7 czerwca 2016 Termin rozstrzygnięcia: 27 czerwca 2016
Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Miasto: Łódź Stanowisko: asystent Dyscyplina naukowa: nauki o zarządzaniu Wymiar godzinowy: pełny