Oferty pracy w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo oferty pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Informacje wprowadza i aktualizuje Dział Spraw Pracowniczych UŁ.
do 15 czerwca 2019 r.
mistrz ds. elektrycznych
Dział Gospodarki Energetycznej Administracja
Czytaj dalej
do 12 czerwca 2019 r.
elektryk-konserwator
Dział Gospodarki Energetycznej Administracja
Czytaj dalej
do 12 czerwca 2019 r.
pracownik recepcji
Centrum Zarządzania Majątkiem Administracja
Czytaj dalej
do 23 maja 2019 r.
profesor nadzwyczajny
Katedra Historii Myśli Ekonomicznej i Historii Gospodarczej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Czytaj dalej
do 31 maja 2019 r.
adiunkt
Zakład Badań Edukacyjnych Wydział Nauk o Wychowaniu
Czytaj dalej
do 21 czerwca 2019 r.
Adiunkt
Zakład Historii Oświaty Wydział Nauk o Wychowaniu
Czytaj dalej
do 21 czerwca 2019 r.
młodszy bibliotekarz
Biblioteka Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Czytaj dalej
do 28 czerwca 2019 r.
profesor nadzwyczajny
Zakład Psychoprofilaktyki i Psychologii Uzależnień Wydział Nauk o Wychowaniu
Czytaj dalej
do 12 czerwca 2019 r.
adiunkt
Katedra Finansów Publicznych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Czytaj dalej
do 5 czerwca 2019 r.
asystent
Zakład Pedagogiki Porównawczej Wydział Nauk o Wychowaniu
Czytaj dalej
do 21 czerwca 2019 r.
inspektor nadzoru robót sanitarnych
Dział Gospodarki Energetycznej Administracja
Czytaj dalej
do 12 czerwca 2019 r.
samodzielnego referenta
Biuro Dziekanatu Wydział Nauk o Wychowaniu
Czytaj dalej
do 3 czerwca 2019 r.
Adiunkt
Katedra Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Wydział Nauk o Wychowaniu
Czytaj dalej
do 12 czerwca 2019 r.
Broker innowacji
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego Jednostki Ogólnouczelniane
Czytaj dalej
do 3 czerwca 2019 r.
mistrz ds. sanitarnych
Dział Gospodarki Energetycznej Administracja
Czytaj dalej
do 12 czerwca 2019 r.
Profesor nadzwyczajny
Zakład Badań Edukacyjnych Wydział Nauk o Wychowaniu
Czytaj dalej
do 12 czerwca 2019 r.
programista PHP
Centrum Informatyki Administracja
Czytaj dalej
do 31 maja 2019 r.