Wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w UŁ

W tej sekcji znajdą Państwo wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim.
dr Paweł Grabarczyk
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach archeologia, filozofia i historia
Czytaj dalej
dr Piotr Goldstein
Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauki fizyczne
Czytaj dalej