Zamówienia publiczne

Dostawa artykułów biurowych do organizacji i archiwizacji dokumentów oraz papieru i kopert dla Uniwersytetu Łódzkiego

OPUBLIKOWANO2018-09-19 10:42, Marta Smużyńska OSTATNIA MODYFIKACJA2018-10-24 08:23, Marta Smużyńska

Numer sprawy 65/ZP/2018
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert od 2018-09-19 10:42 do 2018-09-27 09:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-10-08 11:57:40, Marta Smużyńska