Zamówienia publiczne

Dostawa i instalacja automatycznego mikrotomu.

OPUBLIKOWANO2018-12-20 14:34, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-05 10:24, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 51/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-12-20 14:34 do 2019-01-04 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-20 14:38:45, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 14:23:12, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-05 10:24:04, Andrzej Tazbir