Zamówienia publiczne

Dostawa i instalacja spektrofluorymetru do pomiarów stacjonarnych oraz czasowo rozdzielczych fluorescencji i fosforescencji.

OPUBLIKOWANO2019-01-22 14:14, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-14 09:52, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 1/ZP/2019/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2019-01-22 14:14 do 2019-01-30 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-22 14:17:21, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-31 14:25:30, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-14 09:52:23, Andrzej Tazbir