Zamówienia publiczne

Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych.

OPUBLIKOWANO2018-10-31 12:37, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-28 08:27, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 45/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-10-31 12:37 do 2018-11-08 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-10-31 11:51:05, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-06 11:10:30, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-14 09:24:32, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-28 08:27:02, Andrzej Tazbir