Zamówienia publiczne

Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych.

OPUBLIKOWANO2018-11-15 14:25, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 15:11, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 48/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-11-15 14:25 do 2018-11-23 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-15 14:28:57, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-26 12:56:29, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 15:11:22, Andrzej Tazbir