Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów promocyjnych, poligraficznych i elementów (form) wystawienniczych dla Uniwersytetu Łódzkiego realizowana w ramach umowy ramowej.

OPUBLIKOWANO2019-01-30 09:48, Marta Smużyńska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-04-04 09:14, Marta Smużyńska

Numer sprawy 2/ZP/2019
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Dostawy powyżej 221000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert od 2019-01-30 09:48 do 2019-03-11 09:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-30 09:51:52, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-30 09:51:52, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-30 09:51:52, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-30 09:51:52, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-30 09:51:52, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-07 11:05:17, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-07 11:05:17, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-07 11:05:17, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-07 11:44:48, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-07 11:44:48, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-27 14:34:47, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-11 13:18:58, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-11 13:20, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-22 13:41:59, Marta Smużyńska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-04-04 09:14:38, Marta Smużyńska