Zamówienia publiczne

Dostawa oprogramowania komputerowego.

OPUBLIKOWANO2018-11-27 14:23, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 15:12, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 50/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-11-27 14:23 do 2018-12-07 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-27 14:25:59, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-03 14:42:11, Michał Zatorski

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-05 10:00:28, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-07 14:59:58, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 15:12:46, Andrzej Tazbir