Zamówienia publiczne

Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Uniwersytetu Łódzkiego (nr postępowania 66/ZP/2018)

OPUBLIKOWANO2018-11-08 16:15, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-17 14:35, Anna Wolska

Numer sprawy 66/ZP/2018
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Zapytanie o cenę
Termin składania ofert od 2018-11-08 16:15 do 2018-11-08 10:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-08 16:17:56, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-08 16:17:56, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-17 14:35:35, Anna Wolska