Zamówienia publiczne

Dostawa samochodu osobowego typu BUS dla Uniwersytetu Łódzkiego

OPUBLIKOWANO2019-01-14 11:17, Sebastian Rudziński OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-29 12:44, Sebastian Rudziński

Numer sprawy 3/ZP/2019
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert od 2019-01-14 11:17

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-14 11:21:32, Sebastian Rudziński

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-14 11:21:32, Sebastian Rudziński

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-23 11:35:33, Sebastian Rudziński

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-29 12:44:15, Sebastian Rudziński