Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

OPUBLIKOWANO2018-11-15 14:17, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 15:08, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 47/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-11-15 14:17 do 2018-11-23 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-15 14:20:17, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-17 11:16:35, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-19 13:57:54, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-20 14:04:42, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-26 12:53:20, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 15:08:56, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-04 15:08:56, Andrzej Tazbir