Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

OPUBLIKOWANO2018-12-20 14:42, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-05 10:32, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 52/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-12-20 14:42 do 2019-01-08 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-20 14:52:26, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-10 14:17:37, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-16 14:14:34, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-05 10:32:44, Andrzej Tazbir