Zamówienia publiczne

Dostawa urządzeń laboratoryjnych.

OPUBLIKOWANO2019-01-22 14:20, Andrzej Tazbir OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-14 09:57, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 2/ZP/2019/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2019-01-22 14:20 do 2019-01-30 12:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-22 14:24:15, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-31 14:28:56, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-03-14 09:57:24, Andrzej Tazbir