Zamówienia publiczne

Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania na zakup systemu informatycznego do obsługi procesów rekutacji studentów z zagranicy wraz z wdrożeniem, licencją i serwisem

OPUBLIKOWANO2018-12-19 14:23, Andrzej Rogala OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-14 10:23, Andrzej Tazbir

Numer sprawy 3/2018
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Dialog techniczny
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-12-19 07:00 do 2019-01-03 14:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-19 14:27:54, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-19 14:35:00, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-19 14:35:00, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-19 14:35:00, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-14 10:23:08, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-14 10:23:08, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-14 10:23:08, Andrzej Tazbir

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-02-14 10:23:08, Andrzej Tazbir