Zamówienia publiczne

Kompleksowe Roboty budowlane w Zespole Willowym O. Zieglera przy ul. Skłodowskiej – Curie 11 na potrzeby Centrum Kultury Uniwersytetu Łódzkiego

OPUBLIKOWANO2018-05-30 10:38, Anna Szperlik OSTATNIA MODYFIKACJA2018-07-04 14:31, Anna Szperlik

Numer sprawy 17/DIR/UŁ/2018
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Inwestycji i Remontów
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane poniżej 5548000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert od 2018-05-30 10:38 do 2018-06-18 07:00

Przedmiotem zamówienia jest remont, przebudowę i nową aranżację wnętrz w budynku dawnej wozowni, budynku stróżówki oraz remont muru ogrodzenia w zachodniej części działki w Zespole Willowym Oskara Zieglera, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w Łódz

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-06-19 10:44:11, Sławomir Jaroszczak

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-07-04 14:31:17, Anna Szperlik