Zamówienia publiczne

KRAKÓW: Usługi hotelarsko – restauracyjna oraz usługi cateringowe w związku z realizacją projektu pn. „NKCK - Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS (nr post. 43/ZP/2018/S)

OPUBLIKOWANO2018-09-13 19:46, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-21 12:34, Michał Zatorski

Numer sprawy 43/ZP/2018/S
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-09-13 19:46 do 2018-09-25 13:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-13 19:53:41, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-20 15:55:05, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-09-25 14:49:09, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-10-06 11:41:54, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-13 16:36:32, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-13 16:36:32, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-21 12:34:14, Michał Zatorski