Zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego

OPUBLIKOWANO2018-12-28 12:14, Ewa Kikowska OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-16 12:00, Ewa Kikowska

Numer sprawy 83/ZP/2018
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Dostawy poniżej 221000 euro - od 01.01.2018
Tryb postępowania Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert od 2018-12-28 12:14 do 2019-01-08 10:30

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ (Arkusz asortymentowo-cenowy)

Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy:

  • Przygotowanie do produkcji przedmiotu zamówienia, uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego,
  • Wykonanie,opakowanie, ubezpieczenie, transport do Zamawiającego.

Przygotowany materiał do produkcji wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

Wykonanie prac następować będzie z materiałów Wykonawcy, w oparciu o jego warsztat

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

Część nr 1- Materiały informacyjno-promocyjne

Część nr 2 - Plakaty

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-28 12:18:19, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-28 12:18:19, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-28 12:18:19, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-08 13:39:51, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-08 13:39:51, Ewa Kikowska

OSTATNIA MODYFIKACJA2019-01-16 12:00:53, Ewa Kikowska