Zamówienia publiczne

Świadczenie usług pocztowych dla Uniwersytetu Łódzkiego

OPUBLIKOWANO2018-10-25 12:40, Andrzej Rogala OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-06 16:26, Andrzej Rogala

Numer sprawy 49/ZP/2018/S
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-10-25 12:40 do 2018-11-05 09:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-06 16:22:39, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-06 16:26, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-06 16:26, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-06 16:26, Andrzej Rogala

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-11-06 16:26, Andrzej Rogala