Zamówienia publiczne

Usługa badania sondażowego realizowanego techniką wywiadu kwestionariuszowego (PAPI), dotyczącego warunków mieszkaniowych łódzkich gospodarstw domowych w Łodzi dla Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (Instytut Geografii Miast i Turyzmu), nr postępowania 34/ZP/2018/N

OPUBLIKOWANO2018-08-03 17:01, Anna Wolska OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-21 13:09, Michał Zatorski

Numer sprawy 34/ZP/2018/N
Jednostka prowadząca postępowanie Dział Zakupów
Rodzaj zamówienia Zamówienia z dziedziny nauki
Tryb postępowania Inne
Termin składania ofert od 2018-08-03 17:01 do 2018-08-13 10:00

Załączniki

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-03 17:07:03, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-03 17:07:03, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-03 17:07:03, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-03 17:07:03, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-03 17:07:03, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-03 17:07:03, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-08-13 12:21:52, Anna Wolska

OSTATNIA MODYFIKACJA2018-12-21 13:09:56, Michał Zatorski